Specialisaties

LM Legal is juridisch specialist op onder meer de volgende gebieden: huurrecht bedrijfsruimte, huurrecht woonruimte, koop/ verkoop onroerend goed en vastgoed gerelateerde civielrechtelijke kwesties.

Huurrecht bedrijfsruimte:

 • huurprijsherziening
 • huurbeĆ«indiging
 • renovatie/herontwikkeling
 • gebreken
 • opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten
 • afwijkende bedingen in de huurovereenkomst
 • indeplaatsstelling
 • onderhuur
 • shop-in-shops
 • servicekosten

Huurrecht woonruimte:

 • huurbeĆ«indiging
 • huurprijsaanpassing
 • onderhuur
 • tijdelijke verhuur
 • overlast

Koop / verkoop:

 • koop / verkoop van onroerend goed
 • tijdelijke verhuur bij voorgenomen verkoop

Algemeen verbintenissenrecht:

 • vastgoed gerelateerde algemeen verbintenisrechtelijke kwesties, zoals dwaling en non-conformiteit